RevisorHuset Hinnerup

Rådgivning

Når vi sidder og kigger på din virksomheds tal, kan vi ikke lade være med at tænke i muligheder for optimering, både i det små med processer og effektivisering, men også i det store. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, når der er store økonomiske emner på programmet.

Du kan f.eks. få rådgivning om:

Omstrukturering: Skal virksomheden have flere ejere? Har I fået (for) mange forretningsområder? Vil I vækste med et nyt forretningsområde? Vil du lave din personlige virksomhed til et selskab? Eller etablere jer som holdingselskab? Hvordan skal det gøres? Hvad giver skattemæssigt mest mening? Hvad er risikoen? Vi sparrer med jer, så I tager de rigtige beslutninger.

Opstart af virksomhed: Der er mange regler at holde styr på og finde vej i, når du starter ny virksomhed. Skal du starte som en personlig virksomhed eller i selskabsform? Hvilke forhold er relevante for dig, og hvordan er risikoen? Jo større risiko, des mere peger pilen i retningen af, at det er et selskab, du skal have lavet. Vi hjælper dig med at komme rigtigt i gang.

Budgetlægning og finansiering: Hvad drømmer I om? Hvad har I til rådighed? Hvordan ser tallene ud i øjeblikket? Vi hjælper din virksomhed med at lave et realistisk budget ud fra de mål, din virksomhed gerne vil opnå, så det går op i en højere enhed.

Generationsskifte: At skifte fra forælder til barn kan blive en dyr omgang, hvis ikke det planlægges og gøres på den rigtige måde. Vi hjælper med at planlægge generationsskiftet, så overdragelsen sker efter reglerne og til en bedre pris.

Bjarne Hansen

Registret revisor / Partner
Tlf: 25 47 17 63
E-mail: bh@revisorhinnerup.dk

Få den bedste rådgivning, når I laver regnskabet løbende

Vi anbefaler altid, at I får lavet jeres regnskab løbende. På den måde kan vi rådgive jer ud fra de nyeste, opdaterede tal. Det giver det langt bedste styringsværktøj og beslutningsgrundlag for jeres virksomhed.

Har I brug for hjælp til bogholderiet og det løbende regnskab, er det en del af vores erhvervsservice. På den måde kan I have al bogholderi, revision og rådgivning om samme samlet ét sted.