RevisorHuset Hinnerup

Regnskab og Revision

Vi sikrer, at dit regnskab lever op til Årsregnskabsloven og gældende regnskabsstandarder, uanset om din virksomhed ifølge lov er pålagt at revidere, eller om du frivilligt har valgt det til. Vi er specialisereret i små og mellemstore virksomheder, og vi rådgiver selvfølgelig om til- og fravalg af revision med udgangspunkt i din virksomheds og ejerkredsens behov.

Vi opstiller årsregnskaber både for personlige virksomheder og selskaber, og vi skatteoptimerer i forhold til virksomhedsordningen. For du får mest ud af dit regnskab, hvis det er mere end netop det. Hos os får du personlig sparring på dine tal, så du kan bruge det som et styringsværktøj fremadrettet.

For at få mest muligt ud af dit regnskab, anbefaler vi, at vi laver det løbende. På den måde har du overblik over virksomhedens økonomi – det er den bedste budgetopfølgning, du kan få, og du har et godt beslutningsgrundlag året rundt. Samtidig får du den bedste rådgivning, når vi har dine opdaterede tal.

Hvilken type virksomhed har I?

Der er to hovedkategorier af virksomheder, og jeres behov  afhænger af, hvilken type I er.

  • Personlige virksomheder: Her laver vi jeres årsregnskab og skatteregnskab, samt står for selvangivelsen, som I indberetter til skat. Vi hjælper også gerne med ejerens forskudsopgørelse, så du undgår at stå med en stor restskat, når vi når til april. Dertil kan der være overvejelser omkring, hvorvidt det er en god idé for jeres virksomhed at blive en del af virksomhedsordningen. Her rådgiver vi gerne, så I kan tage den rigtige beslutning.
  • Selskaber: Ligesom de personlige virksomheder, står vi også for, at jeres årsregnskab bliver sat rigtigt op og har de korrekte tal. Vi hjælper med at indberette til erhvervsstyrelsen, laver skatteberegninger og rådgiver omkring, hvordan I håndterer jeres overskud mest optimalt.

 

Uanset hvilken virksomhed du har, forholder vi os aktivt til, hvilken type af revisorpåtegning der passer til jeres behov og lovgivningens krav. Der findes fire forskellige niveauer af påtegninger, og jo højere krav, des dyrere er de. Vi sørger for, at I får den, som passer til jer, så I ikke skal betale for mere, end I har brug for. Uanset hvilken påtegning I kommer på, står vi indenfor, at de tal der ender på årsregnskabet er de rigtige.

Bjarne Hansen

Registret revisor / Partner
Tlf: 25 47 17 63
E-mail: bh@revisorhinnerup.dk